Rozhovory s hosty Jany Kobylinské a Karoliny Antlové

Čím se zabýváme a proč právě tím? Co nás ovlivňuje?  Co a jak vnímáme? Jakým způsobem si dáváme věci do souvislostí? Čemu věříme, o čem pochybujeme, jak přemýšlíme?

Příběhy i témata, kterými žijeme!